ตำแหน่งพื้นที่ทางการทหาร

Soldier-GPS

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะ เป็นโลกโซเชียลออนไลน์ แต่ตำแหน่งต่างๆที่เป็นพื้นที่ทางการทหารในบางส่วนก็ยังคงถูกปกปิดไว้เป็นความลับ เนื่องจาก ต้องนำมาใช้ ในการประยุกต์ใช้นโยบาย การวางแผน การจัดการ การวางตำแหน่งยุทธวิธีในการป้องกันที่เป็นปัจจัยและเวลา กับการวางแผน รวมไปถึงการเคลื่อนกำลังพล กระบวนการรวบรวมข่าวสาร ซึ่งต่างๆเหล่านี้แล้วแต่เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันประเทศ หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปการล่มสลายของประเทศอาจจะเข้ามาสู่ชาติของเราก็เป็นไปได้ จึงได้เกิดมีการพรางจุดที่เป็นพื้นที่ทางการทหารด้วยยุทธวิธีต่างๆ ในการสร้างค่าย จะมีพื้นที่ติดกับป่า ภูเขา และทะเล พื้นที่กว้าง ในส่วนนี้มีพื้นที่ใช้สำหรับฝึกทหารเพื่อเป็นกองกำลังไว้สำหรับป้องกันประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทหารเกณฑ์ ทหารพลร่ม ทหารรบพิเศษ ทหารปืนใหญ่ ในส่วนต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ หากเกิดเหตุขึ้นจริงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ อย่างเช่นค่ายสุรนารีกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จะมีพื้นที่กว้างสำหรับการฝึกกำลังพล ค่ายจักรพงษ์ , ค่ายปักธงชัย , ค่ายจิรประวัติ , ค่ายวชิราลงกรณ์ , ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช , ค่ายเอราวัณ เป็นต้น ส่วนต่างๆเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังภัยทางการทหารเท่านั้น

พื้นที่ตารางพิกัดทางทหาร (Military grid)

THAI-Soldier

เนื่องจากการหาตำแหน่งโดยปกติแล้วจะใช้หน่วยเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา (สากลโลก) ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า จึงมีผู้คิดค้นยุทธวิธีทางการทหารใหม่เพื่อความรวดเร็วในการสั่งการ พร้อมกับการปฏิบัติการ วิธีการนี้เรียกว่า ตารางพิกัดทหาร ลักษณะเป็นเส้นโครงพิกัดฉากประกอบเส้นตรงลากขนาน ประกอบแนวเหนือใต้ ใช้วัดเขตตะวันออกจากศูนย์ และเส้นเส้นโครงพิกัดฉากประกอบเส้นตรงลากขนาน ประกอบแนว ตะวันออก-ตะวันตก ใช้วัดเขตเหนือจากศูนย์ โดยเส้นต่างๆเหล่านี้จะตัดกันเป็น 4 เหลี่ยมที่เรียกว่า กริด (Grid square) ซึ่งจะมี ตัวเลข บอกกำกับไว้บนแผนที่ จะมีขนาดของช่วงระยะกริดเท่ากับ 1,000 เมตร

ระบบพิกัดแผนที่ จึงมีความสำคัญในการกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ เพื่อบอกตำแหน่งของพื้นที่จริงในภูมิประเทศ