สุดยอดแห่งอารยธรรมโบราณพีระมิด

Pyramid

พีระมิดเป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณ มันอดีตชาวอียิปต์นั้นมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายซึ่ง กษัตริย์ของตนนั้นสามารถที่จะคืนพระชนชีพกลับมาได้ ดังนั้น กษัตริย์ของพวกเขาจะต้องทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับโลกหน้าเพื่อรอการกลับมา ด้วยการฝังทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์ไปพร้อมกัน นับเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษย์ยุโบราณที่เคยสร้างขึ้นมา เมื่อพูดถึงพีระมิด ที่จะนึกถึงเป็นสถานที่แรกคือ พีระมิดแห่งกีซ่า เป็นหมู่พีรามิด ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกีซ่า ชานกรุงไคโรคนละฝั่งแม่น้ำไนล์  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

Imhotep-pyramid

แต่จริงๆแล้ว พีระมิดนั้นไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมีการสร้าง อยู่ก่อนแล้ว ซึ่ง พีระมิดแห่งซักการา นับว่าเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ ที่สร้างให้กับ ฟาโรห์ โจเซอร์ มี อิมโฮเทป เป็นผู้ออกแบบ ถัดมาเป็น พีระมิดไมดุม แต่เกิดปัญหาพังทลายลงระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากพื้นทรายด้านล่างรองรับน้ำหนักพีระมิดไม่ไหว จากนั้นเป็น พีระมิดหักงอ ซึ่งถูกออกแบบต่อจาก พีระมิดไมดุมแต่ได้ถูกพัฒนา ประสบการณ์จากพีระมิดหักมุมนี้เอง ทำให้การก่อสร้างพีระมิดแห่งต่อมาประสบความสำเร็จ และส่งผลให้มีการสร้าง มหาพีระมิดแห่งกิซ่า จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่การทำ พีระมิดแดง เป็นพีระมิดที่มีรูปร่างสมบูรณ์แบบแห่งแรกของโลก พีระมิดแห่งนี้เดิมสูง 481.4 ฟุต แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 450 ฟุต ฐานกว้าง 768 ฟุต ใช้หินทรายตัดเป็นแท่งรูปสามเหลี่ยมหนักประมาณก้อนละ 2 ตันครึ่ง บางก้อนหนักถึง 16 ตัน เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน การสร้างพีระมิด เกิดจากแรงศรัทธาจากประชาชน ช่างฝีมือ และ ชาวนา ไม่ใช่จากแรงงานทาสอย่างที่เข้าใจ เพราะทุกคนก็ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างที่ฝังพระศพของกษัตริย์