ความเป็นมาประโยชน์ของ GPS ที่ควรรู้

Program-Gps

โปรแกรมสุดยอดความสามารถที่มีการพัฒนาเรื่อยมาแล้วใช้เป็นประโยชน์มากในปัจจุบันก็คือ GPS โดยมีชื่อเต็มๆ เรียกกันว่า Global Positioning System โดยมีชื่อแปลๆ ตรงตัว ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก เครื่องส่งสัญญาณ GPS จะทำการต่อตรงต่อสัญญาณบนดาวเทียมที่อยู่นอกโลกของเราเป็นตำแหน่งที่เรียกกัน X,Y,Z โดยจะประกอบกันดังต่อไปนี้  ส่วนควบคุม , ส่วนอากาศ และ ส่วนผู้ใช้ การใช้งานของ GPS มีให้เลือกหลายแบบอยู่ที่ว่าใช้งานแบบไหนโดยมีหลักการมากที่สุดดังนี้

– วัดความเร็วรถยนต์

– ตรวจนับการเปิดสิ่งของเช่น ประตูรถ หรือ ประตูบ้าน

– ควบคุมการใช้งานเครื่องยนต์ของรถเพื่อให้หยุดเครื่องหรือสตาร์ทเครื่อง

– การต่อพ่วงสัญญานของรูปแบบภายนอก Analog และ Digital

ประโยชน์การทำงานของ GPS

GpsallTracking

ยังมีอีกมากมายของการใช้งานที่มีรูปแบบต่างๆ จนบริษัทได้เอาไปใช้ตรวจตราประยุกต์ของการใช้งานในแต่ละบริษัทและอาชีพต่างกันออกไป เช่น

– การใช้นำทางไปสู้เป้าหมาย

– การใช้ติดตามวงโคจรชีวิตของสัตว์

– การใช้งานตามที่อยู่ของสิ่งของพื้นที่ต่างๆ

– ใช้ประโยชน์ในกองทัพทหาร

– ติดตั้งระบบบนรถยนต์เพื่อค้นหาตำแหน่งรถแล้วช่วยเหลือรถเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

ระบบดาวเทียม GPS ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากบนโลกใบนี้แล้วไม่สามารถจะขาดมันไปไม่ได้แล้วจนในเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบของดาวเทียมเพิ่มเพื่อบอกพิกัดนอกเหนือโลกให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังส่งดาวเทียมหลายๆ อันออกไปเพื่อครอบคลุมพื้นที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีก เพื่อลดช่องโหว่การทำงาน